Chính sách bảo mật

HappyLuke cam kết sẽ bảo vệ mọi thông tin cá nhân của khách hàng. Chính sách bảo mật này sẽ giúp cho bạn biết rằng chúng tôi sẽ thu thập những thông tin nào của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ và việc chúng tôi thu thập các thông tin đó nhằm mục đích gì.

Tất cả những sự thay đổi liên quan đến chính sách bảo mật sẽ được chúng tôi thông báo đến bạn bằng việc đăng tải những điều khoản sửa đổi trên nền tảng của chúng tôi.

Thu thập thông tin

Có thể bạn sẽ nhận được yêu cầu thu thập thông tin khi bạn sử dụng trang web, đăng ký tài khoản hay sử dụng các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Các thông tin chúng tôi sẽ thu thập của bạn bao gồm: thông tin liên hệ, họ và tên, ngày sinh,…các phản hồi liên quan đến dịch vụ. Các thông tin này thường sẽ được lưu trữ trên máy chủ có địa chỉ tại Đức hoặc những địa điểm khác theo thời gian.

Phương tiện lấy dữ liệu

Chúng tôi sẽ tự động thu thập các dữ liệu như đã nêu phía trên thông qua các dịch vụ, phương tiện truyền thông hoặc là các tương tác của bạn trên website.

Sử dụng thông tin

Chúng tôi sẽ sử dụng những thông tin bạn cung cấp vào việc cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ của chúng tôi.  Ngoài ra, những thông tin đó còn nhằm cung cấp cho bạn những chương trình khuyến mại liên quan đến các sản phẩm của chúng tôi.

Truy cập

Trong quá trình truy cập bạn có thể chọn “không” nhận bất cứ một thông tin liên quan đến quảng cáo nào bằng việc nhấn chọn “không tham gia”. Hơn nữa, bạn có thể liên hệ với chúng tôi nếu như bạn muốn xác nhận lại những thông tin mà chúng tôi đã thu thập về bạn hay muốn cập nhật hoặc sửa đổi thông tin cá nhân…

An ninh

Tất cả các thông tin mà bạn cung cấp sẽ được chúng tôi lưu trữ dưới dạng mã hóa và bảo vệ các thông tin đó bằng mật khẩu trong hệ thống an ninh của chúng tôi bằng những phần mềm hiện đại nhất.

Bảo vệ trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi sẽ không cung cấp đến trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi. Nếu phát hiện những trẻ vị thành niên cố gắng gửi thông tin cá nhân qua dịch vụ của chúng tôi, tất cả những thông tin đó chúng tôi sẽ không tiếp nhận.

Đối với bên thứ ba

Mọi thông tin được các bên thứ ba thu thập sẽ được quản lý bảo mật của bên thứ ba đó.

Từ chối trách nhiệm pháp lý

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với mọi sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.